11.–12. ŘÍJNA 2018, BRNO

Data a znalosti & WIKT 2018

Setkání odborníků z akademického prostředí a praxe, jedinečná příležitost pro prezentaci výsledků výzkumu a výměnu zkušeností z praktického využití metod, postupů a technologií v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství.

Data a znalosti

Data a znalosti je česko-slovenská odborná konference a současně komunitní setkání odborníků zaměřených na nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství a na využití informačních technologií při budování informačních systémů, včetně výsledků jejich aplikace v praxi.

Jde o 4. ročník konference, která navazuje na dlouholetou tradici dvou prestižních česko-slovenských konferencí – na konferenci Datakon, která existovala od roku 2000, kdy navázala na konferenci Datasem s tehdy dvacetiletou tradicí, a na konferenci Znalosti, která existovala od roku 2001. V letech 1991 až 2009 se konaly konference Datasem a Datakon právě v hotelu Santon na brněnské přehradě. Informace o předchozích ročnících semináře lze nalézt na zde. Témata letošního ročníku zahrnují, ale současně nejsou omezena jen na tato:

 • Datově centrické pojetí bezpečnosti
 • Technologie blockchain
 • Grafové databáze
 • Integrace relačních a NoSQL databází
 • Multi-modelové databázové architektury
 • Získávání, ukládání, zpracování a vizualizace rozsáhlých dat (Big Data)
 • Tvorba, publikování a využívání otevřených a propojených dat (Linked Data)
 • Indexování a vyhledávání textových a multimediálních dat
 • Procesy a role ve správě dat
 • Podniková architektura
 • Strojové učení, hluboké učení, data mining (Data Science)
 • Detekce anomálií
 • Anonymizace a zachování soukromí při dolování z dat
 • Aplikace strojového učení v bioinformatice, v počítačovém vidění a při zpracování řeči
 • Modelování uživatelů, adaptivní a personalizované systémy
 • Pokročilá uživatelská rozhraní softwarových a informačních systémů
 • Systémy pro správu znalostí v organizacích
 • Expertní, inteligentní a agentní systémy, počítačová inteligence
 • Počítačová lingvistika
 • Ontologické a konceptuální modely
 • Automatické odvozování a plánování

WIKT

13. ročník semináře WIKT (Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies) zaměřený na inteligentní a znalostně orientované technologie. Jde o „pracovní dílnu“, která se snaží podpořit posun organizací směrem ke znalostní ekonomice na základě výzkumu a vývoje v této oblasti, která se stává klíčovým faktorem znalostní ekonomiky.

Cílem WIKT je výměna informací o probíhajícím výzkumu, diskuse o aktuálních problémech v oblasti inteligentních a znalostně orientovaných technologií a možných způsobech jejich řešení. V neposlední řadě jde také o výměnu zkušeností s použitím relevantních pokročilých technologií a softwarových nástrojů a způsobů jejich využití při řešení praktických úloh. Informace o předchozích ročnících semináře lze nalézt zde. Témata letošního ročníku zahrnují, ale současně nejsou omezena jen na tato:

 • Znalostní technologie a jejich aplikace
 • Dolování v datech a jeho aplikace
 • Big data, možné přístupy, vhodné technologie
 • Cloud, technická řešení, aplikační příklady
 • Modelování informací a znalostí, reprezentace sémantiky
 • Analýza a zpracováni informačních zdrojů
 • Sociální web a jeho aplikace, analýza sociálních sítí
 • Personalizovaný web a jeho aplikace, doporučování
 • Zpracování informačních zdrojů v českém/slovenském jazyce
 • Sémanticky a servisně orientované architektury
 • Znalostní báze, usuzování a odvozování

Důležité termíny

Příspěvky

Zaslání abstraktů
Zaslání plných verzí příspěvků
Oznámení o přijetí příspěvků
Zaslání finálních verzí příspěvků

Registrace

Otevření registrací
Poslední možnost včasné registrace a platby

Pokyny pro autory

Příspěvky přijímáme formou rozšířených abstraktů v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Délka článku je 2-4 strany v definovaném formátu. Autoři mohou podávat příspěvky následujících typů:
 • Výzkumný příspěvek
 • Příspěvek o probíhajícím výzkumu
 • Aplikační příspěvek
 • Projektový příspěvek
 • Vizionářský příspěvek
 • Doktorandské symposium
Vzhledem k formátu konference jsou vítány i příspěvky, které představují probíhající nebo nedávno dokončený projekt. Všechny přijaté příspěvky budou publikovány v elektronickém sborníku Data a znalosti 2018, který bude mít přidělené ISBN.
Příspěvky musí být vypracovány v šabloně Springer LNCS. Podrobné pokyny jsou uvedeny v šablonách níže. Rozsah příspěvku nesmí překročit 4 strany (při vypracování camera-ready verze akceptujeme příspěvky až do rozsahu 6 stran, doporučená délka příspěvku je však 3-4 strany). K dispozici jsou následující šablony: Příspěvek se podává ve formátu PDF, u konečné verze se přikládá i zdrojový dokument MS Word nebo LaTeX.

Zvané přednášky

Image

Dušan Chlapek FIS VŠE v Praze

Přístupy ke správě dat v prostředí velké organizace

Správa dat v poslední době nabývá na významu zejména v kontextu legislativních důvodů zvyšující se nároky na kybernetickou bezpečnost, nařízení GDPR a ePrivacy). Správa dat se však nejenom z uvedených legislativních důvodů, ale i z důvodů přechodu na řízení IT jako služby, začíná postupně vyčleňovat z klasicky pojímaných IT procesů. Přednáška se zaměří na strukturu procesů v oblasti správy dat a jejich implementaci v prostředí velké státní organizace. V přednášce budou rozebrány zkušenosti s rozdělením kompetencí mezi správcem dat, vlastníky dat a IT rolemi.

Image

Patrik Kompuš Bisnode

Aplikace ontologického modelu pro potřeby mezinárodního produktu nad heterogenními business daty v souladu s GDPR

Společnost Bisnode se zabývá sběrem a zpracováním dat o firmách a osobách. Díky strategickému partnerství s Dun & Bradstreet má k dispozici informace o 250 milionech společností z 240 zemí a regionů světa. Na základě těchto dat a analýz Bisnode svým klientům, prostřednictvím různých produktů a služeb, poskytuje skóringové hodnocení firem, které predikuje pravděpodobnost úpadku v následujících dvanácti měsících, sleduje finanční zdraví a platební morálku firem, stejně tak nabízí efektivní nástroje na prověřování, ale i vyhledávání obchodních partnerů. V rámci transformace se Bisnode rozhodl sjednotit své produkty a služby, které nabízí v 18 zemích Evropy, a vytvořit jednu platformu. Velkou výzvou v tomto ambiciózním projektu je sjednocení pojmů a datových modelů pro zachování všech detailů specifických pro jednotlivé trhy. Dalším požadavkem je možnost sledovat tok dat od jednotlivých zdrojů až ke klientovi tak, abychom nabízeli služby v souladu s evropskou směrnicí GDPR. Přednáška bude zaměřena na aplikaci ontologického modelu pro potřeby mezinárodního produktu nad heterogenními daty o firmách a osobách z různých, veřejných i soukromých zdrojů, kde klíčovou roli hraje GDPR.

Image Image

Radim Benek a Michal Uhlíř SAP Labs

Užití sloupcové in-memory databáze SAP HANA v podnikových informačních systémech

SAP HANA je dostupné řešení kombinující sloupcovou DB s in-memory přístupem, která integruje například prostorovou nebo prediktivní analýzu v zákaznickém systému nebo v cloudu.

Přednáška popíše základy těchto technologií jednotlivě i to, jak jejich vzájemná integrace umožňuje realizovat řešení, která doposud nebyla technicky možná.

Image

Vladimír Kadlec Seznam.cz

Strojové učení v Seznam.cz

Každá služba, kterou Seznam.cz poskytuje, nějakým způsobem využívá strojové učení. V přednášce se dozvíte konkrétní příklady, jak nám v Seznamu strojové učení pomáhá a proč se bez něj už nedokážeme obejít.

Registrace

Podmínkou účasti na konferenci Data a znalosti 2018 je registrace každého účastníka a uhrazení registračního poplatku na účet pořadatele.

Uvedené výše registračního poplatku platí při včasné registraci a platbě do 4.9.2018. Po tomto datu se registrační poplatek zvyšuje o 500 Kč.
Po 10.9.2018 jsme schopni nabídout pouze registraci bez zajištěného ubytování.

Díky podpoře konference ze strany partnerů se podařilo vyčlenit v rozpočtu částku na podporu účasti doktorandů na konferenci. Mimobrněnští doktorandi tak mají možnost při registraci na konferenci požádat o úhradu ubytování na jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Santon.

 

Výbory

Programový výbor

BIELIKOVÁ, Mária (FIIT STU Bratislava), ZENDULKA, Jaroslav (FIT VUT Brno) – předsedové
 • BABIČ, František (FEI TU Košice)
 • BARLA, Michal (FIIT STU Bratislava)
 • BARTÁK, Roman (MFF UK Praha)
 • BARTÍK, Vladimír (FIT VUT Brno)
 • BERKA, Petr (VŠE Praha)
 • BOHÁČIK, Jan (FRI ŽU Žilina)
 • BURGET, Radek (FIT VUT Brno)
 • BUTKA, Peter (FEI TU Košice)
 • DOSTAL, Martin (ZČU Plzeň)
 • FARKAŠ, Igor (FMFI UK Bratislava)
 • FIALA, Dalibor (ZČU Plzeň)
 • GENČI, Ján (TU Košice)
 • GURSKÝ, Peter (PrF UPJŠ Košice)
 • HAVLICE, Zdeněk (TU Košice)
 • HLUCHÝ, Ladislav (SAV Bratislava)
 • HOLEŇA, Martin (ÚI AV ČR)
 • HOLUBOVÁ, Irena (MFF UK Praha)
 • HORVÁTH, Tomáš (PrF UPJŠ Košice)
 • HRUŠKA, Tomáš (FIT VUT Brno)
 • HUJŇÁK, Petr (Per Partes Consulting Praha)
 • CHLAPEK, Dušan (VŠE Praha)
 • CHUDÁ, Daniela (FIIT STU Bratislava)
 • KLEČKOVÁ, Jana (ZČU Plzeň)
 • KLÉMA, Jiří (FEL ČVUT Praha)
 • KLÍMEK, Jakub (FIT ČVUT Praha)
 • KOMPAN, Michal (FIIT STU Bratislava)
 • KORDÍK, Pavel (FIT ČVUT Praha)
 • KRAJČI, Stanislav (UPJŠ Košice)
 • KRÁL, Pavel (ZČU Plzeň)
 • KŘEMEN, Petr (FEL ČVUT Praha)
 • KŘIVKA, Zbyněk (FIT VUT Brno)
 • KUČERA, Petr (Komix)
 • LABSKÝ, Martin (IBM TJW, Praha)
 • LACKO, Peter (FIIT STU Bratislava)
 • LACLAVÍK, Michal (ÚI SAV Bratislava)
 • LEVASHENKO, Vitaly (FRI ŽU Žilina)
 • MACH, Marian (TU Košice)
 • MACHOVÁ, Kristina (TU Košice)
 • MATIAŠKO, Karol (ŽU Žilina)
 • MIKULECKÝ, Peter (Univerzita Hradec Králové)
 • MOLHANEC, Martin (FEL ČVUT Praha)
 • MOUČEK, Roman (ZČU Plzeň)
 • NÁVRAT, Pavol (FIIT STU Bratislava)
 • NGUYEN, Giang (UI SAV Bratislava)
 • PARALIČ, Ján (TU Košice)
 • PERGL, Robert (FIT ČVUT Praha)
 • PITNER, Tomáš (FI MU Brno)
 • POKORNÝ, Jaroslav (MFF UK Praha)
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír (FI MU Brno)
 • RAUCH, Jan (VŠE Praha)
 • ŘEPA, Václav (FIS VŠE Praha)
 • RICHTA, Karel (FEL ČVUT Praha)
 • ROZINAJOVÁ, Viera (FIIT STU Bratislava)
 • RUDOVÁ, Hana (FI MU Brno)
 • SMRŽ, Pavel (FIT VUT Brno)
 • SRBA, Ivan (FIIT STU Bratislava)
 • STEINBERGER, Josef (ZČU Plzeň)
 • SVÁTEK, Vojtěch (VŠE Praha)
 • ŠALOUN, Petr (VŠB-TU Ostrava)
 • TVAROŽEK, Jozef (FIIT STU Bratislava)
 • VALENTA, Michal (FIT ČVUT Praha)
 • VOJTÁŠ, Peter (MFF UK Praha)
 • ZAMAZAL, Ondřej (VŠE Praha)
 • ZÍMA, Martin (ZČU Plzeň)

Místo konání

Konference Data a znalosti a WIKT 2018 se uskuteční v Hotelu Santon v příjemném prostředí u brněnské přehrady.