11.–12. ŘÍJNA 2018, BRNO

Data a znalosti & WIKT 2018

Setkání odborníků z akademického prostředí a praxe, jedinečná příležitost pro prezentaci výsledků výzkumu a výměnu zkušeností z praktického využití metod, postupů a technologií v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství.

Data a znalosti

Data a znalosti je česko-slovenská odborná konference a současně komunitní setkání odborníků zaměřených na nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství a na využití informačních technologií při budování informačních systémů, včetně výsledků jejich aplikace v praxi.

Jde o 4. ročník konference, která navazuje na dlouholetou tradici dvou prestižních česko-slovenských konferencí – na konferenci Datakon, která existovala od roku 2000, kdy navázala na konferenci Datasem s tehdy dvacetiletou tradicí, a na konferenci Znalosti, která existovala od roku 2001. V letech 1991 až 2009 se konaly konference Datasem a Datakon právě v hotelu Santon na brněnské přehradě. Informace o předchozích ročnících semináře lze nalézt na zde. Témata letošního ročníku zahrnují, ale současně nejsou omezena jen na tato:

 • Datově centrické pojetí bezpečnosti
 • Technologie blockchain
 • Grafové databáze
 • Integrace relačních a NoSQL databází
 • Multi-modelové databázové architektury
 • Získávání, ukládání, zpracování a vizualizace rozsáhlých dat (Big Data)
 • Tvorba, publikování a využívání otevřených a propojených dat (Linked Data)
 • Indexování a vyhledávání textových a multimediálních dat
 • Procesy a role ve správě dat
 • Podniková architektura
 • Strojové učení, hluboké učení, data mining (Data Science)
 • Detekce anomálií
 • Anonymizace a zachování soukromí při dolování z dat
 • Aplikace strojového učení v bioinformatice, v počítačovém vidění a při zpracování řeči
 • Modelování uživatelů, adaptivní a personalizované systémy
 • Pokročilá uživatelská rozhraní softwarových a informačních systémů
 • Systémy pro správu znalostí v organizacích
 • Expertní, inteligentní a agentní systémy, počítačová inteligence
 • Počítačová lingvistika
 • Ontologické a konceptuální modely
 • Automatické odvozování a plánování

WIKT

13. ročník semináře WIKT (Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies) zaměřený na inteligentní a znalostně orientované technologie. Jde o „pracovní dílnu“, která se snaží podpořit posun organizací směrem ke znalostní ekonomice na základě výzkumu a vývoje v této oblasti, která se stává klíčovým faktorem znalostní ekonomiky.

Cílem WIKT je výměna informací o probíhajícím výzkumu, diskuse o aktuálních problémech v oblasti inteligentních a znalostně orientovaných technologií a možných způsobech jejich řešení. V neposlední řadě jde také o výměnu zkušeností s použitím relevantních pokročilých technologií a softwarových nástrojů a způsobů jejich využití při řešení praktických úloh. Informace o předchozích ročnících semináře lze nalézt zde. Témata letošního ročníku zahrnují, ale současně nejsou omezena jen na tato:

 • Znalostní technologie a jejich aplikace
 • Dolování v datech a jeho aplikace
 • Big data, možné přístupy, vhodné technologie
 • Cloud, technická řešení, aplikační příklady
 • Modelování informací a znalostí, reprezentace sémantiky
 • Analýza a zpracováni informačních zdrojů
 • Sociální web a jeho aplikace, analýza sociálních sítí
 • Personalizovaný web a jeho aplikace, doporučování
 • Zpracování informačních zdrojů v českém/slovenském jazyce
 • Sémanticky a servisně orientované architektury
 • Znalostní báze, usuzování a odvozování

Důležité termíny

Příspěvky

Zaslání abstraktů
Zaslání plných verzí příspěvků
Oznámení o přijetí příspěvků
Zaslání finálních verzí příspěvků

Registrace

Otevření registrací
Poslední možnost včasné registrace a platby

Pokyny pro autory

Příspěvky přijímáme formou rozšířených abstraktů v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Délka článku je 2-4 strany v definovaném formátu. Autoři mohou podávat příspěvky následujících typů:
 • Výzkumný příspěvek
 • Příspěvek o probíhajícím výzkumu
 • Aplikační příspěvek
 • Projektový příspěvek
 • Vizionářský příspěvek
 • Doktorandské symposium
Vzhledem k formátu konference jsou vítány i příspěvky, které představují probíhající nebo nedávno dokončený projekt. Všechny přijaté příspěvky budou publikovány v elektronickém sborníku Data a znalosti 2018, který bude mít přidělené ISBN.
Příspěvky musí být vypracovány v šabloně Springer LNCS. Podrobné pokyny jsou uvedeny v šablonách níže. Rozsah příspěvku nesmí překročit 4 strany (při vypracování camera-ready verze akceptujeme příspěvky až do rozsahu 6 stran, doporučená délka příspěvku je však 3-4 strany). K dispozici jsou následující šablony: Příspěvek se podává ve formátu PDF, u konečné verze se přikládá i zdrojový dokument MS Word nebo LaTeX.

Zvané přednášky

Dušan Chlapek

Dušan Chlapek FIS VŠE v Praze

Přístupy ke správě dat v prostředí velké organizace

Správa dat v poslední době nabývá na významu zejména v kontextu legislativních důvodů zvyšující se nároky na kybernetickou bezpečnost, nařízení GDPR a ePrivacy). Správa dat se však nejenom z uvedených legislativních důvodů, ale i z důvodů přechodu na řízení IT jako služby, začíná postupně vyčleňovat z klasicky pojímaných IT procesů. Přednáška se zaměří na strukturu procesů v oblasti správy dat a jejich implementaci v prostředí velké státní organizace. V přednášce budou rozebrány zkušenosti s rozdělením kompetencí mezi správcem dat, vlastníky dat a IT rolemi.

Radim Benek

Radim Benek SAP Labs

Užití sloupcové in-memory databáze SAP HANA v podnikových informačních systémech

SAP HANA je dostupné řešení kombinující sloupcovou DB s in-memory přístupem, která integruje například prostorovou nebo prediktivní analýzu v zákaznickém systému nebo v cloudu.

Přednáška popíše základy těchto technologií jednotlivě i to, jak jejich vzájemná integrace umožňuje realizovat řešení, která doposud nebyla technicky možná.

Vladimír Kadlec

Vladimír Kadlec Seznam.cz

Strojové učení v Seznam.cz

Každá služba, kterou Seznam.cz poskytuje, nějakým způsobem využívá strojové učení. V přednášce se dozvíte konkrétní příklady, jak nám v Seznamu strojové učení pomáhá a proč se bez něj už nedokážeme obejít.

Jan Kolouch

Jan Kolouch CESNET

Kybernetická bezpečnost a GDPR

Příspěvek je zaměřen na některé aspekty kybernetické bezpečnosti v souvislosti účinným s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Pozornost je věnována zejména vymezení místní působnosti tohoto nařízení, definování osobního údaje a jeho vztahu k informačním a komunikačním technologiím. V neposlední řadě se příspěvek věnuje i zpracování a zabezpečení osobních údajů.

Patrik Kompuš

Patrik Kompuš Bisnode

Aplikace ontologického modelu pro potřeby mezinárodního produktu nad heterogenními business daty v souladu s GDPR

Společnost Bisnode se zabývá sběrem a zpracováním dat o firmách a osobách. Díky strategickému partnerství s Dun & Bradstreet má k dispozici informace o 250 milionech společností z 240 zemí a regionů světa. Na základě těchto dat a analýz Bisnode svým klientům, prostřednictvím různých produktů a služeb, poskytuje skóringové hodnocení firem, které predikuje pravděpodobnost úpadku v následujících dvanácti měsících, sleduje finanční zdraví a platební morálku firem, stejně tak nabízí efektivní nástroje na prověřování, ale i vyhledávání obchodních partnerů. V rámci transformace se Bisnode rozhodl sjednotit své produkty a služby, které nabízí v 18 zemích Evropy, a vytvořit jednu platformu. Velkou výzvou v tomto ambiciózním projektu je sjednocení pojmů a datových modelů pro zachování všech detailů specifických pro jednotlivé trhy. Dalším požadavkem je možnost sledovat tok dat od jednotlivých zdrojů až ke klientovi tak, abychom nabízeli služby v souladu s evropskou směrnicí GDPR. Přednáška bude zaměřena na aplikaci ontologického modelu pro potřeby mezinárodního produktu nad heterogenními daty o firmách a osobách z různých, veřejných i soukromých zdrojů, kde klíčovou roli hraje GDPR.

 • David Andrešič, Petr Šaloun, Bronislava Pečíková: Strojové učení při analýze rozsáhlých astronomických datasetů s časovými řadami.
 • Štěpán Balcar, Peter Vojtáš: Technological challenges of distributed agent based parallelization matrix factorization.
 • Kamil Burda, Daniela Chudá: Behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach.
 • Peter Gašpar, Ivan Srba, Michal Barla, Michal Kompan, Mária Bieliková: Personalizované odporúčanie krátkodobých ponúk.
 • Ján Genči: Bioinformatika - Výzvy a príležitosti v proteomike.
 • Peter Gnip, Martin Zorinčák, Peter Drotár: Predikcia úpadku s.r.o. využitím metód pre rozpoznanie odľahlých bodov na nevyvážených dátach.
 • Jiří Hon, Martin Marušiak: Prediction of protein solubility.
 • Andrea Hrčková, Miriam Ondrišová, Jakub Šimko, Sandra Kostová: Stratégie a zámery vyhľadávania na zľavových portáloch: Prípadová štúdia.
 • Petr Chmelař, Jaroslav Kuchař: Vyhledávání obrázků v rozšířené realitě.
 • Tomáš Jarábek, Mária Lucká: Cytometry analysis, its problems.
 • Vaclav Jirkovský, Petr Kadera, Marek Obitko: Semantic Support for Facilitating Production Monitoring.
 • Petr Kadera, Petr Novák, Jiří Vyskočil, Václav Jirkovský: Knowledge-Driven Manufacturing.
 • Pavel Král, Karel Halla, Radek Široký, Ladislav Lenc, Jiří Martínek: Představení projektu "Moderní zpřístupnění historických pramenů".
 • Martin Labaj, Karol Rástočný a Daniela Chudá: Semiautomatizované porovnávanie certifikačných schém cloudových služieb.
 • Michal Laclavík, Marek Ciglan: Benchmark of LFS, other Item-based Product Recommendation Algorithms on Public Dataset.
 • Kristína Machová, Jozef Kováč: Authority, Hub Mining from the Structure of a Social Network.
 • Kristyna Miklášová, Luboš Popelínský, Veronika Krejčířová: Autoencoders vs. others for anomaly detection.
 • Róbert Móro, Veronika Balážová, Mária Bieliková: Inferencia typu osobnosti používateľa v elektronickom obchode.
 • Iveta Mrázová, Peter Zvirinský: Dynamic Social Networks, Their Analysis.
 • Miloš Musil: FireProt: web server for automated design of thermostable proteins.
 • Pavol Návrat, Daniela Chudá, Mária Bieliková, Ivan Srba aj.: Rebelion – odhaľovanie antisociálneho správania na Webe.
 • Viet Bach Nguyen: PhD Odyssey -- Interweaving PhD stories into the Semantic Web.
 • Ildefonso Padrón Peña, Oto Mráz: Self-organizing neural networks for the analysis of country development.
 • Ján Paralič, Peter Bednár, Kristína Machová, Peter Butka, František Babič, Martin Sarnovský, Vladimír Gašpar: Znalostné prístupy pre inteligentnú analýzu veľkých dát.
 • Viera Pavlišková, František Babič a Ľudmila Pusztová: Využitie User experience v prostredí malých a stredných podnikov.
 • Nataliia Petliak, Lubos Popelinsky, Oleksandra Tmenova, Matúš Námešný: Performing Feature Selection Before Removing Outliers To Increase Classifier's Accuracy.
 • Fridolín Pokorný: Project Thoth - A Recommendation Engine for Machine Learning Applications.
 • Fridolín Pokorný: Selinon - Dynamic Distributed Task Flows.
 • Jaroslav Pokorný: Integrace relačních a grafových databází funkcionálně.
 • Janka Puterová, Tomáš Martínek: digIS: automated pipeline for detecting distant, novel insertion sequence elements in prokaryotes.
 • Viera Rozinajová, Petra Vrablecová, Naděžda Andrejčíková, Anna Bou Ezzeddine, Mária Lucká, Miroslav Blšták, Marek Lóderer, Jaroslav Loebl: Inteligentná analýza dát na FIIT STU.
 • Václav Řepa: Information Modelling in Evidence Based Health Care.
 • Martin Řimnáč: Detekce dezinformačního obsahu - případová studie Novičok v Česku.
 • Martin Sarnovsky, Katarína Oravcová, Jan Marcinko: Adaptívne zložené klasifikačné modely pre detekciu udalostí v prevádzke IT služieb.
 • Miroslav Smatana, Peter Butka, Dominika Maršáleková: Interaktívny nástroj pre analýzu a vizualizáciu textových dokumentov.
 • Marek Suchánek, Robert Pergl: FAIR Data Stewardship for Open Science.
 • Vojtěch Svátek, Jindřich Mynarz, Marek Dudas, Jan Kučera: Interaktivní a grafická podpora výuky dotazovacího jazyka SPARQL.
 • Pavol Šatala, Peter Butka, Tomaš Babič: Využitie dostupných otvorených dát na podporu výberu nehnuteľnosti v Slovenskej republike.
 • Ondřej Šebek, Václav Jirkovský, Nestor Rychtyckyj: Concepts, Relations Acquisition within Ontology Learning Process for Automotive.
 • Jakub Šimko, Sandra Kostova, Mária Bieliková: Určovanie zvedavosti používateľov z ich správania v doméne online obchodu.
 • Eugen Šlapak, Marcel Vološin, Juraj Gazda: Inteligentná optimalizácia pokrytia a efektívnosti heterogénnych sietí využitím strojového učenia bez učiteľa.
 • Lubomír Štěpánek, Čestmír Štuka, Martin Vejražka: Webová aplikace statisticke_nastroje podporující správný výběr a realizaci zvolené statistické metody.
 • Michal Vadovský, Ján Paralič: Výber vhodných atribútov pre tvorbu klasifikačných modelov v oblasti medicíny.
 • Martin Víta: Siamese Convolutional Neural Networks for Recognizing Partial Entailment.

Program konference

Čtvrtek 11.10.

- Zahájení
-

Zvaná přednáška

Radim Benek: Užití sloupcové in-memory databáze SAP HANA v podnikových informačních systémech

-

Zvaná přednáška

Vladimír Kadlec: Strojové učení v Seznam.cz

- Občerstvení
-

Blok příspěvků

Jaroslav Pokorný: Integrace relačních a grafových databází funkcionálně

Vojtěch Svátek, Jindřich Mynarz, Marek Dudáš, Jan Kučera: Interaktivní a grafická podpora výuky dotazovacího jazyka SPARQL

Fridolín Pokorný: Selinon -- Dynamic Distributed Task Flows

Ján Paralič, Peter Bednár, Kristína Machová, Peter Butka, František Babič, Martin Sarnovský, Vladimír Gašpar: Znalostné prístupy pre inteligentnú analýzu veľkých dát

Pavol Návrat, Daniela Chudá, Mária Bieliková, Marián Šimko, Jakub Šimko, Ivan Srba, Michal Kompan, Róbert Móro, Irina Malkin Ondik, Peter Lacko, Alena Martonová, Kristína Machová, Ján Paralič, Peter Butka, Peter Bednár, Martin Sarnovský, Barbora Mesárošová, Radoslav Blaho, Lucia Sabová: REBELION -- odhaľovanie antisociálneho správania na Webe

Ján Genči: Bioinformatika - Výzvy a príležitosti v proteomike

- Oběd
-

Zvaná přednáška

Patrik Kompuš: Aplikace ontologického modelu pro potřeby mezinárodního produktu nad heterogenními business daty v souladu s GDPR

-

Prezentace doktorandů a úvod k posterům

Ildefonso Padrón Peña, Oto Mráz: Self-organizing neural networks for the analysis of country development

Peter Drotár, Martin Zorinčák a Peter Gnip: Predikcia úpadku s.r.o. využitím metód pre rozpoznanie odľahlých bodov na nevyvážených dátach

Jiří Hon, Martin Marušiak, Tomáš Martínek, Jaroslav Zendulka, David Bednář, Jiří Damborský: SoluProt: Prediction of Protein Solubility

Janka Puterová, Tomáš Martínek: digIS: automated pipeline for detecting distant, novel insertion sequence elements in prokaryotes

Tomáš Jarábek, Mária Lucká: Cytometry analysis and its problems

Lubomír Štěpánek, Čestmír Štuka, Martin Vejražka: Webová aplikace statisticke_nastroje podporující správný výběr a realizaci zvolené statistické metody

Viet Bach Nguyen: PhD Odyssey -- Interweaving PhD stories into the Semantic Web

Pavol Šatala, Tomaš Babič, Peter Butka: Využitie dostupných otvorených dát na podporu výberu nehnuteľnosti v Slovenskej republike

Martin Labaj, Karol Rástočný, Daniela Chudá: Semiautomatizované porovnávanie certifikačných schém cloudových služieb

Viera Pavlišková, František Babič, Ľudmila Pusztová: Využitie kombinácie User experience a agilného prístupu v procese vývoja webovej aplikácie

Kamil Burda, Daniela Chudá: Behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach

Peter Gašpar, Ivan Srba, Michal Barla, Michal Kompan, Maria Bieliková: Personalizované odporúčanie krátkodobých ponúk

Michal Laclavík, Marek Ciglan: Benchmark of LFS and other Item-based Product Recommendation Algorithms on Public Dataset

Fridolín Pokorný, Christoph Görn: Project Thoth -- A Recommendation Engine for Machine Learning Applications

Kristyna Miklášová, Ondřej Lomič, Lukáš Císar, Luboš Popelínský, Veronika Krejčířová: Autoencoders vs. others for anomaly detection

Miloš Musil: FireProt: web server for automated design of thermostable proteins

Eugen Šlapak, Marcel Vološin, Juraj Gazda: Inteligentná optimalizácia pokrytia a efektívnosti heterogénnych sietí využitím strojového učenia bez učiteľa

Iveta Mrázová, Peter Zvirinský: Dynamic Social Networks, Their Analysis

Martin Víta: Siamese Convolutional Neural Networks for Recognizing Partial Entailment

Martin Řimnáč: Datová sada pro detekci dezinformačnı́ho obsahu – případová studie Novičok v Česku

- Občerstvení a diskuse u posterů a posterů doktorandů
-

Paralelní sekce

Konferenční sál (znalosti)

Nataliia Petliak, Oleksandra Tmenova, Matúš Námešný, Tomáš Bončo, Luboš Popelínský: Performing Feature Selection Before Removing Outliers To Increase Classifier's Accuracy

Michal Vadovský, Ján Paralič: Výber vhodných atribútov pre tvorbu klasifikačných modelov v oblasti medicíny

David Andrešič, Petr Šaloun, Bronislava Pečíková: Strojové učení při analýze rozsáhlých astronomických datasetů s časovými řadami

Jakub Šimko, Sandra Kostova, Mária Bieliková: Určovanie zvedavosti používateľov z ich správania v doméne online obchodu

Robert Moro, Veronika Balážová, Mária Bieliková: Inferencia typu osobnosti používateľa v elektronickom obchode

Salonek (data)

Miroslav Smatana, Peter Butka, Dominika Maršáleková: Interaktívny nástroj pre analýzu a vizualizáciu textových dokumentov

Petr Chmelař, Jaroslav Kuchař: Vyhledávání obrázků v rozšířené realitě

Ondřej Šebek, Václav Jirkovský, Nestor Rychtyckyj: Concepts and Relations Acquisition within Ontology Learning Process for Automotive

Marek Suchánek, Robert Pergl: Data Stewardship Wizard for Open Science

Vaclav Jirkovský, Petr Kadera, Marek Obitko: Semantic Support for Facilitating Production Monitoring

-

Zvaná přednáška a diskuse k GDPR

Jan Kolouch: Kybernetická bezpečnost a GDPR

- Konferenční večer

Pátek 12.10.

-

Zvaná přednáška

Dušan Chlapek: Přístupy ke správě dat v prostředí velké organizace

-

Blok příspěvků

Václav Řepa: Information Modelling in Evidence Based Health Care

Viera Rozinajová, Petra Vrablecová, Nadežda Andrejčíková, Anna Bou Ezzeddine, Mária Lucká, Miroslav Blšták, Marek Lóderer, Jaroslav Loebl: Inteligentná analýza dát na FIIT STU

Martin Sarnovský, Katarína Oravcová, Ján Marcinko: Adaptívne zložené klasifikačné modely pre detekciu udalostí v prevádzke IT služieb

- Občerstvení
-

Blok příspěvků

Kristína Machová, Jozef Kováč: Authority and Hub Mining from the Structure of a Social Network

Andrea Hrčková, Miriam Ondrišová, Jakub Šimko, Sandra Kostová: Stratégie a zámery vyhľadávania v elektronických obchodoch zameraných na zľavy: Prípadová štúdia

Štěpán Balcar: Influence of the individual’s size on the island model architecture

Petr Kadera, Petr Novák, Jiří Vyskočil, Václav Jirkovský: Knowledge-Driven Manufacturing

Pavel Král, Karel Halla, Radek Široký, Ladislav Lenc, Jiří Martínek: Představení projektu "Moderní zpřístupnění historických pramenů"

- Ukončení konference
- Oběd

Registrace

Podmínkou účasti na konferenci Data a znalosti 2018 je registrace každého účastníka a uhrazení registračního poplatku na účet pořadatele.

Lze zajistit rezervaci hotelu již od 10.10. za příplatek k registračímu poplatku: 800 Kč za dvoulůžkový pokoj, 1500 Kč za jednolůžkový pokoj. Tento požadavek lze zadat v registračním formuláři.

Uvedené výše registračního poplatku platí při včasné registraci a platbě do 4.9.2018. Po tomto datu se registrační poplatek zvyšuje o 500 Kč. Po 10.9.2018 jsme schopni nabídout pouze registraci bez zajištěného ubytování.

Registrační poplatek je nutno uhradit bankovním převodem. Veškeré platební údaje obdržíte v potvrzovacím e-mailu po vyplnění registračního formuláře (níže). Pro hromadné platby za více účastníků prosím kontaktujte burgetr@fit.vutbr.cz a v kopii zendulka@fit.vutbr.cz.

Díky podpoře konference ze strany partnerů se podařilo vyčlenit v rozpočtu částku na podporu účasti doktorandů na konferenci. Mimobrněnští doktorandi tak mají možnost při registraci na konferenci požádat o úhradu ubytování na jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Santon.

 

Výbory

Programový výbor

BIELIKOVÁ, Mária (FIIT STU Bratislava), ZENDULKA, Jaroslav (FIT VUT Brno) – předsedové
 • BABIČ, František (FEI TU Košice)
 • BARLA, Michal (FIIT STU Bratislava)
 • BARTÁK, Roman (MFF UK Praha)
 • BARTÍK, Vladimír (FIT VUT Brno)
 • BERKA, Petr (VŠE Praha)
 • BOHÁČIK, Jan (FRI ŽU Žilina)
 • BURGET, Radek (FIT VUT Brno)
 • BUTKA, Peter (FEI TU Košice)
 • DOSTAL, Martin (ZČU Plzeň)
 • FARKAŠ, Igor (FMFI UK Bratislava)
 • FIALA, Dalibor (ZČU Plzeň)
 • GENČI, Ján (TU Košice)
 • GURSKÝ, Peter (PrF UPJŠ Košice)
 • HAVLICE, Zdeněk (TU Košice)
 • HLUCHÝ, Ladislav (SAV Bratislava)
 • HOLEŇA, Martin (ÚI AV ČR)
 • HOLUBOVÁ, Irena (MFF UK Praha)
 • HORVÁTH, Tomáš (PrF UPJŠ Košice)
 • HRUŠKA, Tomáš (FIT VUT Brno)
 • HUJŇÁK, Petr (Per Partes Consulting Praha)
 • CHLAPEK, Dušan (VŠE Praha)
 • CHUDÁ, Daniela (FIIT STU Bratislava)
 • KLEČKOVÁ, Jana (ZČU Plzeň)
 • KLÉMA, Jiří (FEL ČVUT Praha)
 • KLÍMEK, Jakub (FIT ČVUT Praha)
 • KOMPAN, Michal (FIIT STU Bratislava)
 • KORDÍK, Pavel (FIT ČVUT Praha)
 • KRAJČI, Stanislav (UPJŠ Košice)
 • KRÁL, Pavel (ZČU Plzeň)
 • KŘEMEN, Petr (FEL ČVUT Praha)
 • KŘIVKA, Zbyněk (FIT VUT Brno)
 • KUČERA, Petr (Komix)
 • LABSKÝ, Martin (IBM TJW, Praha)
 • LACKO, Peter (FIIT STU Bratislava)
 • LACLAVÍK, Michal (ÚI SAV Bratislava)
 • LEVASHENKO, Vitaly (FRI ŽU Žilina)
 • MACH, Marian (TU Košice)
 • MACHOVÁ, Kristina (TU Košice)
 • MATIAŠKO, Karol (ŽU Žilina)
 • MIKULECKÝ, Peter (Univerzita Hradec Králové)
 • MOLHANEC, Martin (FEL ČVUT Praha)
 • MOUČEK, Roman (ZČU Plzeň)
 • NÁVRAT, Pavol (FIIT STU Bratislava)
 • NGUYEN, Giang (UI SAV Bratislava)
 • PARALIČ, Ján (TU Košice)
 • PERGL, Robert (FIT ČVUT Praha)
 • PITNER, Tomáš (FI MU Brno)
 • POKORNÝ, Jaroslav (MFF UK Praha)
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír (FI MU Brno)
 • RAUCH, Jan (VŠE Praha)
 • ŘEPA, Václav (FIS VŠE Praha)
 • RICHTA, Karel (FEL ČVUT Praha)
 • ROZINAJOVÁ, Viera (FIIT STU Bratislava)
 • RUDOVÁ, Hana (FI MU Brno)
 • SMRŽ, Pavel (FIT VUT Brno)
 • SRBA, Ivan (FIIT STU Bratislava)
 • STEINBERGER, Josef (ZČU Plzeň)
 • SVÁTEK, Vojtěch (VŠE Praha)
 • ŠALOUN, Petr (VŠB-TU Ostrava)
 • TVAROŽEK, Jozef (FIIT STU Bratislava)
 • VALENTA, Michal (FIT ČVUT Praha)
 • VOJTÁŠ, Peter (MFF UK Praha)
 • ZAMAZAL, Ondřej (VŠE Praha)
 • ZÍMA, Martin (ZČU Plzeň)

Místo konání

Konference Data a znalosti a WIKT 2018 se uskuteční v Hotelu Santon v příjemném prostředí u brněnské přehrady.