11.–12. ŘÍJNA 2018, BRNO

Data a znalosti & WIKT 2018

Setkání odborníků z akademického prostředí a praxe, jedinečná příležitost pro prezentaci výsledků výzkumu a výměnu zkušeností z praktického využití metod, postupů a technologií v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství.

Data a znalosti

Data a znalosti je česko-slovenská odborná konference a současně komunitní setkání odborníků zaměřených na nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství a na využití informačních technologií při budování informačních systémů, včetně výsledků jejich aplikace v praxi.

Jde o 4. ročník konference, která navazuje na dlouholetou tradici dvou prestižních česko-slovenských konferencí – na konferenci Datakon, která existovala od roku 2000, kdy navázala na konferenci Datasem s tehdy dvacetiletou tradicí, a na konferenci Znalosti, která existovala od roku 2001. V letech 1991 až 2009 se konaly konference Datasem a Datakon právě v hotelu Santon na brněnské přehradě. Informace o předchozích ročnících semináře lze nalézt na zde. Témata letošního ročníku zahrnují, ale současně nejsou omezena jen na tato:

 • Datově centrické pojetí bezpečnosti
 • Technologie blockchain
 • Grafové databáze
 • Integrace relačních a NoSQL databází
 • Multi-modelové databázové architektury
 • Získávání, ukládání, zpracování a vizualizace rozsáhlých dat (Big Data)
 • Tvorba, publikování a využívání otevřených a propojených dat (Linked Data)
 • Indexování a vyhledávání textových a multimediálních dat
 • Procesy a role ve správě dat
 • Podniková architektura
 • Strojové učení, hluboké učení, data mining (Data Science)
 • Detekce anomálií
 • Anonymizace a zachování soukromí při dolování z dat
 • Aplikace strojového učení v bioinformatice, v počítačovém vidění a při zpracování řeči
 • Modelování uživatelů, adaptivní a personalizované systémy
 • Pokročilá uživatelská rozhraní softwarových a informačních systémů
 • Systémy pro správu znalostí v organizacích
 • Expertní, inteligentní a agentní systémy, počítačová inteligence
 • Počítačová lingvistika
 • Ontologické a konceptuální modely
 • Automatické odvozování a plánování

WIKT

13. ročník semináře WIKT (Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies) zaměřený na inteligentní a znalostně orientované technologie. Jde o „pracovní dílnu“, která se snaží podpořit posun organizací směrem ke znalostní ekonomice na základě výzkumu a vývoje v této oblasti, která se stává klíčovým faktorem znalostní ekonomiky.

Cílem WIKT je výměna informací o probíhajícím výzkumu, diskuse o aktuálních problémech v oblasti inteligentních a znalostně orientovaných technologií a možných způsobech jejich řešení. V neposlední řadě jde také o výměnu zkušeností s použitím relevantních pokročilých technologií a softwarových nástrojů a způsobů jejich využití při řešení praktických úloh. Informace o předchozích ročnících semináře lze nalézt zde. Témata letošního ročníku zahrnují, ale současně nejsou omezena jen na tato:

 • Znalostní technologie a jejich aplikace
 • Dolování v datech a jeho aplikace
 • Big data, možné přístupy, vhodné technologie
 • Cloud, technická řešení, aplikační příklady
 • Modelování informací a znalostí, reprezentace sémantiky
 • Analýza a zpracováni informačních zdrojů
 • Sociální web a jeho aplikace, analýza sociálních sítí
 • Personalizovaný web a jeho aplikace, doporučování
 • Zpracování informačních zdrojů v českém/slovenském jazyce
 • Sémanticky a servisně orientované architektury
 • Znalostní báze, usuzování a odvozování

Zvané přednášky

Dušan Chlapek

Dušan Chlapek FIS VŠE v Praze

Přístupy ke správě dat v prostředí velké organizace

Správa dat v poslední době nabývá na významu zejména v kontextu legislativních důvodů zvyšující se nároky na kybernetickou bezpečnost, nařízení GDPR a ePrivacy). Správa dat se však nejenom z uvedených legislativních důvodů, ale i z důvodů přechodu na řízení IT jako služby, začíná postupně vyčleňovat z klasicky pojímaných IT procesů. Přednáška se zaměří na strukturu procesů v oblasti správy dat a jejich implementaci v prostředí velké státní organizace. V přednášce budou rozebrány zkušenosti s rozdělením kompetencí mezi správcem dat, vlastníky dat a IT rolemi.

Radim Benek

Radim Benek SAP Labs

Užití sloupcové in-memory databáze SAP HANA v podnikových informačních systémech

SAP HANA je dostupné řešení kombinující sloupcovou DB s in-memory přístupem, která integruje například prostorovou nebo prediktivní analýzu v zákaznickém systému nebo v cloudu.

Přednáška popíše základy těchto technologií jednotlivě i to, jak jejich vzájemná integrace umožňuje realizovat řešení, která doposud nebyla technicky možná.

Vladimír Kadlec

Vladimír Kadlec Seznam.cz

Strojové učení v Seznam.cz

Každá služba, kterou Seznam.cz poskytuje, nějakým způsobem využívá strojové učení. V přednášce se dozvíte konkrétní příklady, jak nám v Seznamu strojové učení pomáhá a proč se bez něj už nedokážeme obejít.

Jan Kolouch

Jan Kolouch CESNET

Kybernetická bezpečnost a GDPR

Příspěvek je zaměřen na některé aspekty kybernetické bezpečnosti v souvislosti účinným s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Pozornost je věnována zejména vymezení místní působnosti tohoto nařízení, definování osobního údaje a jeho vztahu k informačním a komunikačním technologiím. V neposlední řadě se příspěvek věnuje i zpracování a zabezpečení osobních údajů.

Patrik Kompuš

Patrik Kompuš Bisnode

Aplikace ontologického modelu pro potřeby mezinárodního produktu nad heterogenními business daty v souladu s GDPR

Společnost Bisnode se zabývá sběrem a zpracováním dat o firmách a osobách. Díky strategickému partnerství s Dun & Bradstreet má k dispozici informace o 250 milionech společností z 240 zemí a regionů světa. Na základě těchto dat a analýz Bisnode svým klientům, prostřednictvím různých produktů a služeb, poskytuje skóringové hodnocení firem, které predikuje pravděpodobnost úpadku v následujících dvanácti měsících, sleduje finanční zdraví a platební morálku firem, stejně tak nabízí efektivní nástroje na prověřování, ale i vyhledávání obchodních partnerů. V rámci transformace se Bisnode rozhodl sjednotit své produkty a služby, které nabízí v 18 zemích Evropy, a vytvořit jednu platformu. Velkou výzvou v tomto ambiciózním projektu je sjednocení pojmů a datových modelů pro zachování všech detailů specifických pro jednotlivé trhy. Dalším požadavkem je možnost sledovat tok dat od jednotlivých zdrojů až ke klientovi tak, abychom nabízeli služby v souladu s evropskou směrnicí GDPR. Přednáška bude zaměřena na aplikaci ontologického modelu pro potřeby mezinárodního produktu nad heterogenními daty o firmách a osobách z různých, veřejných i soukromých zdrojů, kde klíčovou roli hraje GDPR.

Program konference

Čtvrtek 11.10.

- Registrace (do 12:30)
- Zahájení
-

Zvaná přednáška (předseda sekce: Jaroslav Pokorný)

Radim Benek: Užití sloupcové in-memory databáze SAP HANA v podnikových informačních systémech

-

Zvaná přednáška (předseda sekce: Jaroslav Pokorný)

Vladimír Kadlec: Strojové učení v Seznam.cz

- Občerstvení
-

Blok příspěvků (předseda sekce: Ján Paralič)

Jaroslav Pokorný: Integrace relačních a grafových databází funkcionálně

Vojtěch Svátek, Jindřich Mynarz, Marek Dudáš, Jan Kučera: Interaktivní a grafická podpora výuky dotazovacího jazyka SPARQL

Fridolín Pokorný: Selinon – Dynamic Distributed Task Flows

Ján Paralič, Peter Bednár, Kristína Machová, Peter Butka, František Babič, Martin Sarnovský, Vladimír Gašpar: Znalostné prístupy pre inteligentnú analýzu veľkých dát

Pavol Návrat, Daniela Chudá, Mária Bieliková, Marián Šimko, Jakub Šimko, Ivan Srba, Michal Kompan, Róbert Móro, Irina Malkin Ondik, Peter Lacko, Alena Martonová, Kristína Machová, Ján Paralič, Peter Butka, Peter Bednár, Martin Sarnovský, Barbora Mesárošová, Radoslav Blaho, Lucia Sabová: REBELION – odhaľovanie antisociálneho správania na Webe

Ján Genči: Bioinformatika – Výzvy a príležitosti v proteomike

- Hromadné foto
- Oběd
-

Zvaná přednáška (předseda sekce: Vojtěch Svátek)

Patrik Kompuš: Aplikace ontologického modelu pro potřeby mezinárodního produktu nad heterogenními business daty v souladu s GDPR

-

Prezentace doktorandů a úvod k posterům (předseda sekce: Petr Šaloun)

Ildefonso Padrón Peña, Oto Mráz: Self-organizing neural networks for the analysis of country development

Peter Drotár, Martin Zorinčák a Peter Gnip: Predikcia úpadku s.r.o. využitím metód pre rozpoznanie odľahlých bodov na nevyvážených dátach

Jiří Hon, Martin Marušiak, Tomáš Martínek, Jaroslav Zendulka, David Bednář, Jiří Damborský: SoluProt: Prediction of Protein Solubility

Janka Puterová, Tomáš Martínek: digIS: automated pipeline for detecting distant, novel insertion sequence elements in prokaryotes

Tomáš Jarábek, Mária Lucká: Cytometry analysis and its problems

Lubomír Štěpánek, Čestmír Štuka, Martin Vejražka: Webová aplikace statisticke_nastroje podporující správný výběr a realizaci zvolené statistické metody

Viet Bach Nguyen: PhD Odyssey – Interweaving PhD stories into the Semantic Web

Pavol Šatala, Tomaš Babič, Peter Butka: Využitie dostupných otvorených dát na podporu výberu nehnuteľnosti v Slovenskej republike

Martin Labaj, Karol Rástočný, Daniela Chudá: Semiautomatizované porovnávanie certifikačných schém cloudových služieb

Viera Pavlišková, František Babič, Ľudmila Pusztová: Využitie kombinácie User experience a agilného prístupu v procese vývoja webovej aplikácie

Kamil Burda, Daniela Chudá: Behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach

Peter Gašpar, Ivan Srba, Michal Barla, Michal Kompan, Maria Bieliková: Personalizované odporúčanie krátkodobých ponúk

Michal Laclavík, Marek Ciglan: Benchmark of LFS and other Item-based Product Recommendation Algorithms on Public Dataset

Fridolín Pokorný, Christoph Görn: Project Thoth – A Recommendation Engine for Machine Learning Applications

Kristyna Miklášová, Ondřej Lomič, Lukáš Císar, Luboš Popelínský, Veronika Krejčířová: Autoencoders vs. others for anomaly detection

Miloš Musil: FireProt: web server for automated design of thermostable proteins

Eugen Šlapak, Marcel Vološin, Juraj Gazda: Inteligentná optimalizácia pokrytia a efektívnosti heterogénnych sietí využitím strojového učenia bez učiteľa

Iveta Mrázová, Peter Zvirinský: Dynamic Social Networks, Their Analysis

Martin Víta: Siamese Convolutional Neural Networks for Recognizing Partial Entailment

Martin Řimnáč: Datová sada pro detekci dezinformačního obsahu – případová studie Novičok v Česku

- Občerstvení a diskuse u posterů a posterů doktorandů
-

Paralelní sekce

Konferenční sál (znalosti) (předseda sekce: Dalibor Fiala)

Nataliia Petliak, Oleksandra Tmenova, Matúš Námešný, Tomáš Bončo, Luboš Popelínský: Performing Feature Selection Before Removing Outliers To Increase Classifier's Accuracy

Michal Vadovský, Ján Paralič: Výber vhodných atribútov pre tvorbu klasifikačných modelov v oblasti medicíny

David Andrešič, Petr Šaloun, Bronislava Pečíková: Strojové učení při analýze rozsáhlých astronomických datasetů s časovými řadami

Jakub Šimko, Sandra Kostova, Mária Bieliková: Určovanie zvedavosti používateľov z ich správania v doméne online obchodu

Robert Moro, Veronika Balážová, Mária Bieliková: Inferencia typu osobnosti používateľa v elektronickom obchode

Salonek (data) (předseda sekce: Ján Genči)

Miroslav Smatana, Peter Butka, Dominika Maršáleková: Interaktívny nástroj pre analýzu a vizualizáciu textových dokumentov

Petr Chmelař, Jaroslav Kuchař: Vyhledávání obrázků v rozšířené realitě

Ondřej Šebek, Václav Jirkovský, Nestor Rychtyckyj: Concepts and Relations Acquisition within Ontology Learning Process for Automotive

Marek Suchánek, Robert Pergl: Data Stewardship Wizard for Open Science

Vaclav Jirkovský, Petr Kadera, Marek Obitko: Semantic Support for Facilitating Production Monitoring

-

Zvaná přednáška a diskuse k GDPR (předseda sekce: Dušan Chlapek)

Jan Kolouch: Kybernetická bezpečnost a GDPR

- Konferenční večer

Pátek 12.10.

-

Zvaná přednáška (předseda sekce: Mária Bieliková)

Dušan Chlapek: Přístupy ke správě dat v prostředí velké organizace

-

Blok příspěvků (předseda sekce: Mária Bieliková)

Václav Řepa: Information Modelling in Evidence Based Health Care

Viera Rozinajová, Petra Vrablecová, Nadežda Andrejčíková, Anna Bou Ezzeddine, Mária Lucká, Miroslav Blšták, Marek Lóderer, Jaroslav Loebl: Inteligentná analýza dát na FIIT STU

Martin Sarnovský, Katarína Oravcová, Ján Marcinko: Adaptívne zložené klasifikačné modely pre detekciu udalostí v prevádzke IT služieb

- Občerstvení
-

Blok příspěvků (předseda sekce: Jaroslav Zendulka)

Kristína Machová, Jozef Kováč: Authority and Hub Mining from the Structure of a Social Network

Andrea Hrčková, Miriam Ondrišová, Jakub Šimko, Sandra Kostová: Stratégie a zámery vyhľadávania v elektronických obchodoch zameraných na zľavy: Prípadová štúdia

Štěpán Balcar: Influence of the individual’s size on the island model architecture

Petr Kadera, Petr Novák, Jiří Vyskočil, Václav Jirkovský: Knowledge-Driven Manufacturing

Pavel Král, Karel Halla, Radek Široký, Ladislav Lenc, Jiří Martínek: Představení projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů”

- Ukončení konference
- Oběd

Výbory

Programový výbor

BIELIKOVÁ, Mária (FIIT STU Bratislava), ZENDULKA, Jaroslav (FIT VUT Brno) – předsedové
 • BABIČ, František (FEI TU Košice)
 • BARLA, Michal (FIIT STU Bratislava)
 • BARTÁK, Roman (MFF UK Praha)
 • BARTÍK, Vladimír (FIT VUT Brno)
 • BERKA, Petr (VŠE Praha)
 • BOHÁČIK, Jan (FRI ŽU Žilina)
 • BURGET, Radek (FIT VUT Brno)
 • BUTKA, Peter (FEI TU Košice)
 • DOSTAL, Martin (ZČU Plzeň)
 • FARKAŠ, Igor (FMFI UK Bratislava)
 • FIALA, Dalibor (ZČU Plzeň)
 • GENČI, Ján (TU Košice)
 • GURSKÝ, Peter (PrF UPJŠ Košice)
 • HAVLICE, Zdeněk (TU Košice)
 • HLUCHÝ, Ladislav (SAV Bratislava)
 • HOLEŇA, Martin (ÚI AV ČR)
 • HOLUBOVÁ, Irena (MFF UK Praha)
 • HORVÁTH, Tomáš (PrF UPJŠ Košice)
 • HRUŠKA, Tomáš (FIT VUT Brno)
 • HUJŇÁK, Petr (Per Partes Consulting Praha)
 • CHLAPEK, Dušan (VŠE Praha)
 • CHUDÁ, Daniela (FIIT STU Bratislava)
 • KLEČKOVÁ, Jana (ZČU Plzeň)
 • KLÉMA, Jiří (FEL ČVUT Praha)
 • KLÍMEK, Jakub (FIT ČVUT Praha)
 • KOMPAN, Michal (FIIT STU Bratislava)
 • KORDÍK, Pavel (FIT ČVUT Praha)
 • KRAJČI, Stanislav (UPJŠ Košice)
 • KRÁL, Pavel (ZČU Plzeň)
 • KŘEMEN, Petr (FEL ČVUT Praha)
 • KŘIVKA, Zbyněk (FIT VUT Brno)
 • KUČERA, Petr (Komix)
 • LABSKÝ, Martin (IBM TJW, Praha)
 • LACKO, Peter (FIIT STU Bratislava)
 • LACLAVÍK, Michal (ÚI SAV Bratislava)
 • LEVASHENKO, Vitaly (FRI ŽU Žilina)
 • MACH, Marian (TU Košice)
 • MACHOVÁ, Kristina (TU Košice)
 • MATIAŠKO, Karol (ŽU Žilina)
 • MIKULECKÝ, Peter (Univerzita Hradec Králové)
 • MOLHANEC, Martin (FEL ČVUT Praha)
 • MOUČEK, Roman (ZČU Plzeň)
 • NÁVRAT, Pavol (FIIT STU Bratislava)
 • NGUYEN, Giang (UI SAV Bratislava)
 • PARALIČ, Ján (TU Košice)
 • PERGL, Robert (FIT ČVUT Praha)
 • PITNER, Tomáš (FI MU Brno)
 • POKORNÝ, Jaroslav (MFF UK Praha)
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír (FI MU Brno)
 • RAUCH, Jan (VŠE Praha)
 • ŘEPA, Václav (FIS VŠE Praha)
 • RICHTA, Karel (FEL ČVUT Praha)
 • ROZINAJOVÁ, Viera (FIIT STU Bratislava)
 • RUDOVÁ, Hana (FI MU Brno)
 • SMRŽ, Pavel (FIT VUT Brno)
 • SRBA, Ivan (FIIT STU Bratislava)
 • STEINBERGER, Josef (ZČU Plzeň)
 • SVÁTEK, Vojtěch (VŠE Praha)
 • ŠALOUN, Petr (VŠB-TU Ostrava)
 • TVAROŽEK, Jozef (FIIT STU Bratislava)
 • VALENTA, Michal (FIT ČVUT Praha)
 • VOJTÁŠ, Peter (MFF UK Praha)
 • ZAMAZAL, Ondřej (VŠE Praha)
 • ZÍMA, Martin (ZČU Plzeň)

Místo konání

Konference Data a znalosti a WIKT 2018 se uskuteční v Hotelu Santon v příjemném prostředí u brněnské přehrady.